Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výroční schůze 2014 Klimkovice

14. 9. 2014

                                                      Zápis

z výroční členské schůze klubu chovatelů holubů českých rejdičů a pražských rejdičů středozobých, konané dne 13.září 2014 v Klimkovicích

 

 

1.       Schůzi zahájil přítel Vajs, přivítal přítomné a pověřil Ing. Steina vedením schůze.

2.       Ing. Stein zhodnotil vystavené kolekce a jednotlivce v rámci klubové výstavy. Vyzvedl zvýšený počet vystavených pražských středozobých rejdičů, kteří ještě před třemi roky byli na naší výstavě popelkou.

3.       Za nové členy byli přijati přátelé Říháček a Gottlicher.

4.       Byla projednána soutěž o mistra klubu. Tento titul bude oficiálně udělován na klubových výstavách počínaje rokem 2015. Tento titul získá ten, který vystaví 8 holubů stejné barvy a kresby stejného plemene a získá na ně nejvyšší  počet bodů. V případě shodosti bodů rozhoduje celkové stáří holubů. Čím mladší vystavená kolekce, tím lepší. Pro výpočet se sečtou holubi roční, dvouletí, tříletí atd. V kolekci musí být zastoupeni holubi nejméně dvou různých ročníků.

5.       Byly projednány podmínky pro uznávání titulu specializovaný chov. Zúčastnit se může každý člen, který vystaví v rámci plemene 8 holubů stejné barvy a kresby. Kolekce se musí skládat nejméně ze dvou ročníků. Počet udělených bodů pro zisk titulu nesmí být menší, než 747 bodů. Pouze u jednoho holuba může být ohodnocení 92 bodů. U všech ostatních musí být ohodnocení vyšší. Chovatel, který o titul usiluje musí prohlásit, že všichni holubi jsou jeho vlastní odchovy. Podmínkou účasti je řádné přihlášení kolekce do soutěže v termínu uzávěrky výstavy.

6.       Následovala další diskuse se zaměřením na výstavní činnost, popř. zapojení do soutěží o nejlepšího chovatele okresu.

7.       Byla projednána i možnost návštěvy, či obeslání výstavy v Nitře a spolupráce se slovenskými chovateli.

Zapsal: Ing. Gerhard Stein