Jdi na obsah Jdi na menu
 


Klubová výstava Klimkovice 13 a 14.září 2013

16. 9. 2013

        Klubová výstava Klimkovice 13 a 14.září 2013

                                        Posuzovatelé Evžen Gáš, Hubert Dufek

 

 

Výsledky speciální výstavy Klubu chovatelů českých rejdičů a pražských rejdičů středozobých

 

Kolekce českých rejdičů

1.    379 bodů Ing Gerhard Stein modrý pruhový - nejlepší kolekce

2.    378 bodů Radim Boháč stříbřitý pruhový, 378 bodů Antonín Přikryl modrý pruhový

 

 

Kolekce pražských rejdičů středozobých

 

1.    380 bodů Pavel Vajs modrý vlaštovák - nejlepší kolekce

2.    378 bodů Pavel Vajs červený bělouš

3.    377 bodů Ing. Gerhard Stein modrý vlaštovák ,

       377 bodů Ing. Gerhard Stein červený bělouš

 

 

 

Pražský rejdič krátkozobý - nejlepší kolekce

 

1.377 bodů Absolon Petr černý

2.376 bodů Absolon Petr modrý bělouš

3.376 bodů Přikryl Antonín modrý pruhový

4. 376 bodů Ing. Gerhard Stein modrý bělouš

5.369 bodů Pavel Vajs žlutý

 

 

 

Čestné ceny:

 

Radim Boháč český rejdič stříbřitý pruhový 96 bodů

Přikryl Antonín pražský rejdič středozobý                                    

černý vlaštovák 96 bodů

Vajs Pavel pražský rejdič středozobý červený bělouš 96 bodů

Ing. Gerhard Stein pražský rejdič krátkozobý modrý bělouš

 

 

Ostatní vystavení holubi nebyli zařazeni do soutěží kolekcí protože nesplnili  předepsaný počet 4 ks vystavených a oceněných holubů v jedné barvě a kresbě. S ohledem na termín konání výstavy byly v některých kolekcích vystaveni mladí holubi, doposud nehotoví výletci, kteří byli takto posouzeni v souladu s platnými směrnicemi pro vystavování holubů na výstavách pořádaných ČSCH. Děkujeme touto cestou členům ZO ČSCH Klimkovice za perfektně připravenou expozici, za milé a vlídné prostřed, za možnost pravidelného pořáddání klubových výstav v nádherném prostředí zámeckého parku, za to, že se zde každoročně cítíme jako doma. Rovněž děkujeme posuzovatelům za zodpovědný přístup a perfektně odvedenou práci při prvním posuzování klubové výstavy Evropským způsobem.Potěšující je, že výstavu obeslalo celkem 9 členů z celkového počtu 13 členů, které v současné době náš nevelký klub má. Věříme, že v brzké době nám přibudou další aktivní a paltní členové, kteří se budou věnovat další šlechtitelské práci a že nad našimi domovy konečně začne přibývat malých létavých holoubků, které má náš klub ve vínku.

 

 

 

Ing. Gerhard Stein 

jednatel klubu